ReCraft

ReCraft Handelsbetingelser

Opdateret den 25. april 2024.

Velkommen til ReCraft!

I dette dokument gennemgås handelsbetingelserne ved anvendelse, samt tilgang til indhold af funktionaliteterne i ReCraft app samt website (www.ReCraft.app) (samlet omtalt som ”ReCraft”).

Disse handelsbetingelser gælder mellem:

ReCraft ApS, CVR-nr.: 41838256, Døckerslundsvej 73 5000 Odense C, Danmark (herefter “ReCraft”)

og

dig, som bruger af ReCraft

I tilknytning til disse handelsbetingelser er ReCraft Privatlivspolitik der gælder for indsamling og behandling af personoplysninger.

 1. Introduktion til ReCraft
 2. Brugerprofil samt rettigheder
 3. Den gode tone
 4. Slettelse af brugerprofil
 5. Adgang til markedspladsen
 6. Oprettelse af annoncer
 7. Handelsaftale
 8. ReCrafts betalings- og fragtsystem

8.1. Sikkerhed ved ReCrafts betalingssystem

8.2. Forpligtelser ved ReCrafts fragtsystem

8.3. Administrationsgebyr ved anvendelse af ReCrafts betalings- og fragtsystem

 1. Fortrydelsesret
 2. Opskrifter i kommission på ReCraft
 3. Betingelser ved køb i ReCraft webshop
 4. Ejerskab af ReCraft
 5. Overdragelse af rettigheder
 6. Ansvar og begrænsninger
 7. Henvendelse ved klage
 8. Nyhedsbrev
 9. Henvendelser
 10. Ændring af betingelserne
 • Introduktion til ReCraft 

ReCraft er en online platform, til formidling af køb og salg af strikkerelaterede materialer gennem annoncering. Når du besøger og anvender ReCraft, accepterer du vilkårene der fremgår af disse handelsbetingelser samt ReCraft ApS Privatlivspolitik. Det er dermed en betingelse for brugen af ReCraft, at du accepterer de handelsbetingelser og den privatlivspolitik som er fremsat af ReCraft ApS.

Den tekniske platform, funktionalitet samt kontakt til formidling af et salg stiller ReCraft ApS til rådighed. Aftaler om køb og salg, som indgås mellem brugerne via ReCraft, vedrører ikke ReCraft ApS, og ReCraft ApS bliver således ikke part i selve aftalerne. Når du anvender ReCraft, accepterer du, at der ikke kan rejses krav mod ReCraft ApS i relation til de aftaler, som du indgår med andre brugere via ReCraft. Brugerne af ReCraft aftaler selv prisen for de varer, som sælger forpligter sig til at levere til køber.

 •  Brugerprofil samt rettigheder

ReCraft må anvendes af private til køb og salg af strikke relaterede materialer på et ikke-erhvervsmæssigt grundlag. Varer, enten nye eller brugte, der sælges med henblik på at give økonomisk vinding for den private sælger, anses for at have et erhvervsmæssigt sigte. 

ReCraft må også anvendes af virksomheder, til køb og salg af strikke relaterede materialer, som er udgået fra deres sortiment. Det skal tydeligt fremgå af annoncen at sælger er en virksomhed.

Opretter du en brugerprofil på ReCraft, skal du oplyse nogle personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail og betalingsoplysninger. Disse oplysninger vil blive behandlet som beskrevet i ReCraft Privatlivspolitik. Bemærk, at du er forpligtet til at sørge for, at disse oplysninger altid er korrekte og ajourførte.

Nye brugere på ReCraft kan med fordel se de videoer der gennemgår funktionaliteterne i ReCraft app, de er at finde på Instagram Profilen #Recraft.yarn. Yderligere findes der blogposts på ReCrafts hjemmeside der ligeledes beskriver funktionerne i appen. Både videoer og blogposts opdateres løbende i takt med at nye funktioner tilføjes. 

Ved at oprette en privat brugerprofil på ReCraft indestår du for, at:

 • Du er fyldt 15 år ved din oprettelse
 • Du ikke vil anvende ReCraft til erhvervsmæssigt brug
 • Du vil overholde ReCraft handelsbetingelser
 • Du vil overholde lokale regler og love samt love for online adfærd
 • Dine indsendte brugeroplysninger er korrekte
 • Ved at oprette en erhvervs brugerprofil på ReCraft indestår virksomheden for, at:
 • Virksomheden vil overholde ReCraft handelsbetingelser
 • Virksomheden alene vil oprette annoncer med varer der er udgået af deres sortiment
 • Virksomheden vil overholde lokale regler og love samt love for online adfærd
 • De indsendte brugeroplysninger er korrekte

Ved din accept af disse handelsbetingelser giver ReCraft dig, eller din virksomhed, en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, genkaldelig og ikke-overdragelig licens til at bruge ReCraft i den til enhver tid tilgængelige version og i overensstemmelse med handelsbetingelserne. 

Din adgang og brug af ReCraft er personlig og ingen andre må benytte din brugerprofil til at købe eller sælge varer via ReCraft. Hvis du har mistanke om at dine login-informationer er eller vil blive misbrugt skal du straks orientere ReCraft herom.

Ved accept af disse handelsbetingelser kan du oprette annoncer og tilgå andet indhold (samlet benævnt ”Indhold”) og du accepterer yderligere, at du hverken vil forsøge eller foretage nogen af de følgende handlinger:

 • Overtræder love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven
 • Krænker vilkårene i ReCrafts handelsbetingelser
 • Er usand eller vildledende
 • Sælger forfalskede varer eller på anden måde krænker ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder
 • Kopierer, ændrer eller distribuerer andre personers indhold
 • Sammenstiller eller på anden måde indsamler oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, uden udtrykkeligt samtykke
 • Distribuerer eller inkluderer spam, kædebreve eller pyramidespil
 • Distribuerer virus eller andre teknologier, der kan skade ReCraft eller andre brugere af ReCraft
 • Forsøger at opnå uautoriseret adgang til, belaster urimeligt eller hæmmer driften og funktionerne i ReCraft
 • Benytter nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til ReCraft og indsamler indhold til noget formål uden vores udtrykkelige tilladelse
 • Omgår foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til ReCrafts ydelser
 •  Den gode tone

ReCraft ApS opfordrer alle medlemmer og brugere til at holde den gode tone ved anvendelse af ReCraft. 

ReCraft ApS kan, men er ikke forpligtet til at, holde øje med annoncer herunder beskrivelser, kommentarer og billeder, for at sikre at indholdet på ReCraft ikke forekommer ærekrænkende, injurierende, hadefuldt, voldeligt, obskønt, pornografisk, ulovligt eller på anden vis fornærmeligt. Hvis en bruger ikke holder den gode tone, forbeholder ReCraft ApS sig retten, uden yderligere varsel, til at slette annoncer samt indhold.

Holder en bruger ikke den gode tone, eller misligholder en handelsaftale med en anden bruger, forbeholder ReCraft ApS sig, eventuelt efter en advarsel, retten til at slette den pågældende bruger.  

ReCraft ApS opfordrer sine brugere til at anmelde krænkende annoncer samt indhold eller brugere, der fremstår som havende forfalskede profiler eller generel mistænksom adfærd.

 •  Slettelse af brugerprofil

Du kan til enhver tid få din brugerprofil slettet hos ReCraft app. Dette gøres ved at skrive til hello@recraft.app så sletter vi din konto manuelt.

 •  Adgang til markedspladsen

Det er gratis at anvende markedspladsen på ReCraft, og kræver kun at der oprettes en brugerprofil. For at holde markedspladsen gratis for brugerne af ReCraft, er der indført reklamer på markedspladsen. 

Ønsker du eller din virksomhed at reklamere på ReCraft, så kontant hello@recraft.app 

 •  Oprettelse af annoncer

Ved oprettelse af en annonce, skal der oplyses forskellige parametre afhængig af hvilken type vare der sælges. Der skal dog altid være en pris og et billede. Yderligere kan der oplyses vægt, farve, producent og en beskrivelse af det der ønskes sælges. 

Den aktivitet eller kommunikation der vil være på annoncen og i forbindelse med en handel skal ske i overensstemmelse med dansk lovgivning samt ReCrafts handelsbetingelser.

Opretter du en annonce, accepterer du, at:

 • Du sælger til den udbudte pris eller den pris der aftales i forbindelse med accept af bud
 • Du besvarer henvendelser indenfor en uge hvad vi anser som rimelig tid
 • Varen opfylder beskrivelsen i annoncen
 • Du har de rettigheder, der er nødvendige til den information der uploades samt varen der sælges
 • Du ikke sælger varen på et erhvervsmæssigt kommercielt grundlag (med mindre annoncen oprettes af en virksomhed, hvilket bør fremgå af annoncen)

Den information, tekst og billeder, du uploader i dine annoncer, har ReCraft adgang til at anvende for at markedsføre ReCraft samt annoncer på ReCraft. 

Som bruger af ReCraft må man ikke henvise til eller markedsføre andre tjenester eller ydelser (herunder tilsvarende online portaler, fysiske butikker, stande på loppemarkeder, markedspladser, lagersalg, mv.), der kan sammenlignes, eller er i konkurrence med ReCraft.

 •  Handelsaftale

Hvis man som køber afgiver et bud på en vare, vil dette være bindende over for sælger i henhold til aftaleloven. Ligeledes vil sælgers accept af et bud fra en køber være gældende over for køber. Handelsaftaler der indgås via ReCraft betyder således, at man enten som køber eller sælger, er forpligtet til at efterleve de betingelser der er indgået i aftalen herunder gennemføre salget, modtage betaling og udlevere varen til den aftalte pris.

I en handelsaftale skal køber og sælger også blive enige om hvordan varen skal overleveres, afhentning eller forsendelse. Det er op til køber og sælger at aftale dette. 

Ved en handelsaftale, indestår man, som:

 • Køber for at, du vil betale den aftalte pris for varen samt afhente/modtage den på de aftalte betingelser.
 • Sælger for at, varen er i den oplyste stand, at overlevere varen på de aftalte betingelser samt at oplyse andre interesserede i en vare at den er solgt så hurtigt som muligt efter et salg.

En køber har to muligheder for at henvende sig til sælger med henblik på køb af en vare. 

 • Køber kan via appens beskedfunktion, aftale en handel, betaling og eventuel fragt eller afhentning med sælger.
 • Køber kan benytte ReCrafts betalingssystem. I ReCrafts betalingssystem kan køber byde på én eller flere annoncer. Sælger har 72 timer til at acceptere, afvise eller sende et modbud til køber. Accepteres buddet, er dette bindende for begge parter ifølge dansk lovgivning, jf. aftaleloven §1. Sendes et modbud, har køber ligeledes 72 timer til at acceptere dette. 

Opstår en tvist udenom ReCrafts betalings- og fragtsystem kan ReCraft kontaktes på Hello@recraft.app. Vi vil rådgive i henhold til ReCrafts handelsbetingelser såfremt betingelserne ikke overholdes. ReCraft er dog ikke forpligtet til at indtræde i mæglingen mellem to parter ved tvister udenfor ReCrafts betalingssystem.

Som følge af fejl begået af ReCraft i forbindelse med gennemførslen af betalingstransaktioner, hæfter ReCraft for de direkte tab der påhviler dig. Indsigelser skal sendes til ReCraft gennem brugerens bank indenfor 14 dage efter transaktionens gennemførsel. Tilgodehavende tilstræbes at være udbetalt senest 10 dage efter afgørelsen om at tabet skyldes en fejl i ReCrafts betalingssystem.

Handler via ReCrafts betalingssystem bliver systematisk overvåget som led i virksomhedens politik omkring forebyggelse af hvidvask (AML politik). Nogle handler bliver udtaget til manuel vurdering. Af sikkerhedsmæssige årsager er de nøjagtige parametre samt procedurer for hvilke handler der udtages til vurdering fortrolige.

 •  ReCrafts betalings- og fragtsystem

Købers samt sælgers vilkår er i forbindelse med bud, og ved anvendelse af ReCrafts betalings- samt fragtsystem, de samme som beskrevet i ReCrafts handelsbetingelser.

Når en sælger accepterer et bud overføres beløbet til en konto i betalingssystemet. Fragten bliver bestilt samt et administrationsgebyr trukket. Administrationsgebyret udgør 7% af beløbet eksklusiv fragt, dog minimum 5 kr. Sælger har derefter 7 dage til at indlevere pakken hos den valgte fragtleverandør. Når pakken indleveres overføres betalingen til sælger minus fragtomkostninger og administrationsgebyr. Sælger kan forvente at se beløbet på bankkontoen indenfor 1-2 bankdage.

Indleveres pakken ikke rettidigt, annulleres handlen. Sælger bliver opkrævet fragtgebyret samt administrationsgebyr, og køber får tilbagebetalt det indbetalte beløb. Sælger skal således være opmærksom på, at ved accept af et bud, forpligter sælger sig at indlevere pakken ellers bliver sælger opkrævet fragtgebyret (da ReCraft har betalt for en fragtlabel i det øjeblik handlen accepteres) samt administrationsgebyret (da ReCraft ved accept af handlen bliver pålagt diverse transaktionsgebyrer).

Hver transaktion har et unikt ID nummer, som ReCraft bruger til efterfølgende at identificere transaktionen. ReCraft forbeholder sig retten til at tilbageholde en transaktion, inden pengene sættes til udbetaling, hvis der er mistanke om snyd.

 • Sikkerhed ved ReCrafts betalingssystem

ReCraft betalingssystem benytter en betalingsgateway via Quickpay og Clearhouse med en SSL-kryptering til al transmission. Alle data er strengt krypteret. Quickpay og Clearhouse er PCI-certificerede, hvilket betyder, at de overholder sikkerhedsreglerne fra Visa / Mastercard.

 • Forpligtelser ved ReCrafts fragtsystem

ReCrafts fragtsystem kan kun benyttes i forbindelse med anvendelse af ReCraft betalingssystem. Det er vigtigt, at du som køber angiver korrekte kontaktoplysninger, inden afgivelse af bud, således at de rigtige fragt detaljer videregives til fragtfirmaet.

Når ReCraft betalings- og fragtsystem anvendes, er det sælgers pligt at:

Den aftalte vare bliver sendt, og at varen er i den beskrevne stand.

Varen bliver pakket forsvarligt ind. Her bedes sælger tjekke op på fragtfirmaets emballagekrav. Efterleves disse ikke og varen når frem til køber i beskadiget stand, vil sælger holdes ansvarlig.

Den korrekte vægt og størrelse på pakken angives, så ikke denne overstiger fragtfirmaets krav. Overstiger pakken fragtfirmaets krav i vægt og/eller størrelse, kan fragtfirmaets retmæssigt gøre ét af følgende 1) afvise at sende varen, eller 2) efterfakturere for differencen i vægt/størrelse. ReCraft forbeholder sig retten til at videresende en evt. efterfakturering til sælger.

 • Administrationsgebyr ved anvendelse af ReCrafts betalings- og fragtsystem

Ved anvendelse af ReCraft betalings- og fragtsystem sikres både køber og sælger. Køber sikres, at sælger indleverer en vare, og sælger sikres at køber betaler den aftalte pris. 

For denne service, tager ReCraft et administrationsgebyr der blandt andet dækker transaktionsomkostninger og omkostningerne ved en god fragtløsning. Administrationsgebyret fremgår tydeligt via bud-beskrivelsen for både køber og sælger.

Køber opfordres til at afsende et bud til sælger, hvor der tages højde for både administrationsgebyret samt fragtomkostningerne, da de umiddelbart vil blive pålagt sælger.

Accepteres et bud med for lav fragt, kan ReCraft udstede en ny fragtlabel og sælger, eller køber, skal betale differencen. Yderligere kommer der for denne service et administrationsgebyr på 5 kr.

Har sælger anført et udløbet kreditkort eller lignende, hvormed udbetalingen tilbageføres til ReCraft, kan ReCraft manuelt efterfølgende overføre til sælgers konto, efter oplysning af konto informationerne fra sælger. ReCraft tager administrationsgebyr på 5 kr for denne service.

 •  Fortrydelsesret

Ved en handel på ReCraft app, hvad enten man køber en fysisk vare eller digital opskrift af en privat eller virksomhed er der ikke nogen fortrydelsesret. For virksomheder er dette gældende da de udelukkende kan sælge det af deres sortiment der er udgåede varer. Det er dog muligt for køber at rette henvendelse til sælger, da sælger kan indvillige i at tage varen retur, men det er ikke noget ReCraft kan tage del i.

 • Opskrifter i kommission på ReCraft

Har du selv designet en opskrift er det muligt at få den i kommission på ReCraft app. Vi tager 12% i kommission af salgsprisen (eksklusiv moms) uanset antallet af opskrifter og hvor meget der sælges af opskrifterne. ReCraft står for alt det administrative i forbindelse med salget af opskriften, samt gør reklame for opskrifterne på vores sociale medier og i nyhedsbreve. Det forventes at designeren også gøre reklame på egne kanaler og tagger ReCraft og bruger #recraftyarn og #recraftapp.

ReCraft forbeholder sig retten til at indgå i dialog med designeren om prissætningen af opskriften da ReCraft ikke vil underbyde den gængse markedspris af relaterede opskrifter. 

Ved udgangen af hver måned sender ReCraft ApS en opgørelse over antallet af solgte opskrifter samt hvad designeren (uanset om man er virksomhed eller privatperson) skal fakturere ReCraft. Fakturaen skal være ReCraft i hænde 14 dage efter modtaget månedsopgørelse. Virksomheder der er momsregistreret kan tillægge denne faktura moms, mens dette ikke kan gøres for ikke momsregistrerede. Er designeren privatperson, er det dennes ansvar at oplyse indtægten fra kommissionssalget til Skat.

Hvis der i en opskrift er fejl eller uklarheder kan ReCraft ikke være behjælpelig og køber bedes i stedet selv rette henvendelse til designeren. I tilfælde af tvister relateret til CopyRight fraskriver ReCraft sig ansvaret da det er designerens ansvar, uanset om man er privat eller virksomhed at sikre copyright. Endelig er der som beskrevet under punkt 9 i handelsbetingelserne ikke nogen fortrydelsesret på digitale opskrifter der er i kommission hos ReCraft  ApS.

Skriv til os på hello@recraft.app hvis du er interesseret i at have en opskrift i kommission.

 • Betingelser ved køb i ReCraft webshop

Handelsbetingelserne for køb på ReCraft webshop er generelt de samme som fremgår af de generelle handelsbetingelser. Dog vil der i tilfælde af køb af fysiske vare på webshoppen gælde 14 dages fortrydelsesret, mens at de 14 dages fortrydelsesret ved køb af digitale varer/opskrifter bortfalder.

Ønskes det at gøre brug af fortrydelsesretten for fysiske varer, skal ReCraft informeres herom indenfor 14 dage efter modtagelse af varen. Varerne tages ikke retur uden forudgående aftale via email. ReCraft kan kontaktes på hello@recraft.app, hvor du vil modtage information omkring hvordan varen skal returneres. Returneringsomkostninger skal afholdes af køber, og forsendelser til pakkeshop/pakkeboks modtages ikke og anses derfor ikke som en gyldig fortrydelsesret. Når varen returneres, skal den være ubrugt og evt. i original emballage hvis den er modtaget således af kunden.

Ansvaret for den returnerede vare overgår først til ReCraft når forsendelsen er bekræftet modtaget. Derfor anbefales det at kunden anvender sporing af pakken.

Leveringsomkostninger refunderes ikke af ReCraft, og beløbet for varen tilbagebetales kun til det betalingsmiddel der er anvendt i forbindelse med købet af varen.

Afhenter kunden ikke sin vare, eller nægter modtagelse betragtes ikke som en gyldig brug af fortrydelsesretten, og fragtomkostningerne vil blive fratrukket det beløb der tilbagebetales når varen modtages af ReCraft igen. 

Er pakken beskadiget ved modtagelse skal ReCraft kontaktes på hello@recraft.app. Er indholdet beskadiget skal ReCraft ligeledes kontaktes. Det er op til ReCraft at vurdere om beskadigelsen skyldes en fejlbehæftet vare eller om varen har været taget i brug, hvorved der er tale om slitage eller forkert brug, forkert vask eller manglende vedligeholdelse.

I henhold til dansk købelov gives der 2 års reklamationsret på fysiske produkter. Reklamation vedrørende fejl og mangler skal meddeles til ReCraft straks efter opdagelse af fejlen eller manglen. Er reklamationen berettiget, dækker ReCraft retur fragt omkostningerne og forbeholder sig retten til at vurdere om ReCraft vil erstatte den beskadigede vare eller betale købsbeløbet tilbage.

Tilbud gælder så længe lager haves og ReCraft tager forbehold for trykfejl, tastefejl, udsolgte varer, moms- samt afgiftsændringer.

 • Ejerskab af ReCraft

Ved anvendelse af ReCraft som bruger, har man ikke rettigheder til ejerskab eller lignende af ReCraft. Som bruger har man alene de rettigheder som fremgår af handelsbetingelserne.

 • Overdragelse af rettigheder

Ved accept af ReCraft ApS handelsbetingelser, accepterer du, at ReCraft ApS kan overdrage ReCraft ApS rettigheder, herunder din accept af behandling af dine personoplysninger samt din brugerkonto med dertilhørende indhold samt ReCraft ApS forpligtelser i henhold til handelsbetingelserne til en ny leverandør, eksempelvis i forbindelse med et salg af ReCraft ApS, fusion eller spaltning af ReCraft ApS med en anden virksomhed.

 • Ansvar og begrænsninger

Anvendelse af ReCraft er på eget ansvar. De ydelser som ReCraft ApS stiller til rådighed, fremgår som de forefindes, men forbedres også løbende. ReCraft ApS stiller ingen garantier til pålideligheden, kvaliteten, egnetheden eller tilgængeligheden af ReCraft.

ReCraft ApS kan på intet tidspunkt tage ansvaret for brugeres adfærd, opførsel, handlinger, information, beskrivelser, eller garantier i forbindelse med oprettelse af annoncer, handelsaftaler mm. ReCraft ApS kan således heller ikke drages til ansvar, eller tiltræde hvis sælger eller køber har brudt sine forpligtelser. Overholder en bruger ikke handelsbetingelserne, kan information om dette sendes til hello@recraft.app der forbeholder sig retten til at vurdere eventuelle handlinger derefter.

ReCraft ApS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, ansvar eller tab, der kunne komme i forbindelse med din anvendelse af ReCraft, hvad enten det er i forbindelse med en handelsaftale, en dialog mellem brugere eller din tiltro til samt brug af ReCraft.

Det er, til enhver tid, muligt for ReCraft ApS at ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af ReCraft, herunder adgangen til funktioner, indhold mv.. ReCraft ApS kan også begrænse visse funktioner og tjenester eller begrænse din adgang til dele af, eller hele, ReCraft, uden ansvar.

Endelig er ReCraft ApS ikke ansvarlig for at kontrollere ægtheden af brugere eller de varer, der sælges via ReCraft. Ved oprettelse af en profil accepterer du disse ansvar og begrænsninger, der fremgår af disse handelsbetingelser. Endvidere indvilliger i, at skadesløsholde og fritage ReCraft ApS for ethvert ansvar og/eller tab som følge af dit brud på, eller krænkelse af, disse handelsbetingelser.

 • Henvendelse ved klage

Har du en klage over ReCraft, håber vi du vil kontakte ReCraft ApS først på hello@recraft.app så vi kan tale om sagen og forhåbentlig finde en løsning. 

Hvis du stadig ønsker at indgive en klage, kan det gøres til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, kan det ske via hjemmesiden wwww.forbrug.dk/klagemuligheder/

Handelsbetingelserne hos ReCraft ApS er underlagt Dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, finder ikke anvendelse.

 • Nyhedsbrev

Har du på www.ReCraft.app markeret at du ønsker at modtage nyhedsbrevet, vil du på e-mail modtage relevant kommerciel kommunikation fra ReCraft ApS. 

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, kan du gøre det ved at følge linket i det modtagne nyhedsbrev. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger samt dine rettigheder i vores privatlivspolitik.

 • Henvendelser

Alle henvendelser vedrørende ReCraft ApS skal ske via de anviste adgange eller ved at sende en mail til hello@recraft.app.

 • Ændring af betingelserne

ReCraft ApS forbeholder sig retten til at ændre i handelsbetingelserne med et rimeligt varsel. Det er dit ansvar at genbesøge handelsbetingelserne for at se, om de er blevet opdateret eller ændret. Fortsætter du med at anvende ReCraft efter ikrafttrædelsen af ændrede handelsbetingelser accepterer du de opdaterede vilkår. Ønsker du ikke at acceptere disse ændringer, skal du opsige dit abonnement og slette din bruger.

ReCraft Privatlivspolitik 

Opdateret den 14. februar 2021

I henhold til kravene i databeskyttelsesforordningen (GDPR) gennemgås i dette dokument hvilke personoplysninger ReCraft indsamler om dig når du anvender ReCraft app samt website. 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for de personoplysninger der indsamles og behandles er: ReCraft ApS, CVR-nr.: 41838256, Fort Allé 7, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (herefter “ReCraft”). 

Har spørgsmål til ReCrafts privatlivspolitik eller til, hvordan dine dine personoplysninger behandles, kan du kontakte os på hello@recraft.app

Sikkerhed

ReCraft har fokus på, at reglerne for behandling af dine personoplysninger til enhver tid følger gældende persondatalovgivning. ReCraft laver løbende risikovurdering for at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab mv. 

I tilfælde af høj risiko sikkerhedsbrud vil du blive underrettet så hurtigt som det er muligt efter omstændighederne.

 

Oplysninger der indsamles

For at kunne bruge services hos ReCraft, app samt website, indsamles visse personoplysninger. ReCraft indhenter kun personoplysninger i de tilfælde, hvor det er relevant for din aktivitet hos ReCraft.

Ved indsamling og behandling af dine personoplysninger overholder ReCraft altid alle relevante lovbestemmelser. ReCraft vil kun opbevare dine personoplysninger, så længe ReCraft enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

ReCraft kan indsamle oplysninger som navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

ReCraft ApS indsamler og behandler dine personoplysninger, når du foretager dig følgende:

 • Opretter en brugerprofil
 • Tilmelder dig ReCrafts nyhedsbrev eller en konkurrence 
 • Besøger ReCrafts app og website
 • Oprettelse af annoncer, køb og salg
 • Er aktiv på ReCrafts sociale medier
 • Anmelding/Rating af ReCraft 
 • Sender ReCrafts spørgsmål, reklamationer eller feedback

 

Behandling af dine personoplysninger og formål

OPRETTELSE AF BRUGERPROFIL

Når du opretter dig som bruger på ReCraft anmodes du om at registrere dine kontaktoplysninger såsom navn, adresse, email og eventuelt også telefonnummer. 

Disse oplysninger er nødvendige for at kunne oprette dig som bruger men også for at du kan få adgang til at købe og sælge på markedspladsen samt de fordele der er tilgængelig ved at have en brugerprofil. Det er også muligt for dig at beskrive din profil på markedspladsen, den information vil også blive gemt. Det er ikke et krav at have en profilbeskrivelse for kunne oprette en brugerprofil.

ReCraft opbevarer dine personoplysninger, så længe du har en aktiv brugerprofil.

NYHEDSBREVE OG KONKURRENCER

Ved tilmelding af ReCrafts nyhedsbrev eller en af vores konkurrencer, indsamler ReCraft personoplysninger i form af dit navn og e-mail. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Framelder du dig nyhedsbrevet slettes dine personoplysninger, ligeledes vil dine personoplysninger blive slettet når en konkurrence er afsluttet. 

WEBSITE OG COOKIES

ReCraft anvender cookies når du bruger websiden via computer, tablet, telefon mv. med henblik på kunne yde dig en bedre service, tilpasse og forbedre ReCrafts website og produkter.

ReCraft anvender cookie relaterede personoplysninger i form af e-mail, IP-adresse samt information om hvilke annoncer der klikkes på, hvad der købes etc. for at lære hvad der er mest relevant for dig samt ReCrafts brugere generelt.

 

 

OPRETTELSE AF ANNONCER, KØB OG SALG

ReCraft indsamler personoplysninger når der oprettes annoncer, søges efter samt købes, og sælges, varer på ReCraft. Oplysninger der indsamles er blandt andet kommentarer, beskeder, transaktionsdetaljer, hvem man følger, geografisk placering, tidspunkt for handlingen samt hvor længe en bruger er ser på en annonce. Disse oplysninger er relevante for ReCraft for at kunne målrette annoncer, yde den bedst mulige kundeservice samt for at brugerne af ReCraft kan få den bedste oplevelse ved anvendelse af ReCraft app samt webside.

ReCraft indsamler også disse personoplysninger for at forebygge svindel, salg af kopivarer og anden ulovlig aktivitet.

ReCraft opbevarer disse personoplysninger så længe der formål med opbevaringen, eksempelvis så længe en annonce er aktiv eller så længe brugeren har en aktiv brugerprofil.

 

SOCIALE MEDIER 

ReCraft indsamler og behandler personoplysninger samt oplysninger, når du laver et opslag på en af ReCraft’s sociale platforme såsom Facebook og Instagram.

Når man laver opslag på sociale medier, kan andre tagge, bruge og/eller dele det indhold samt informationen om hvem du er. ReCraft ikke kan stå til ansvar for hvis andre brugere deler dit opslag på anden vis end du havde tiltænkt. 

Ved opslag på ReCrafts sociale platforme erklærer du dig således indforstået med, at ReCraft og andre har ret til at bruge og videregive de oplysninger, du deler.

 

ANMELDELSE/RATING AF RECRAFT

Hvis du vælger at anmelde/rate ReCraft, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til Trustpilot, App Store, Google Play m.fl.

SPØRGSMÅL, REKLAMATIONER OG FEEDBACK

Kontakter du ReCraft i forbindelse med spørgsmål, reklamationer eller feedback, opbevares din henvendelse herunder personoplysninger, i form af kontaktinformationer, til fremtidig forbedring af vores service.

Ved reklamationer over produkter købt af andre brugere skal du rette henvendelse til denne respektive bruger.

Andre modtagere af dine personoplysninger

ReCraft deler kun dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at ReCraft kan levere ydelser til dig eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler ReCraft som dataansvarlig.

Ved tilføjelse af en fragtløsning til ReCraft, vil oplysninger knyttet til leveringen såsom dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse blive udleveret til fragtfirmaet, med henblik på levering af dit køb.

ReCraft har websitet hostet hos Dandomain og betalingssystem gennem NETs. Personoplysninger vil kun blive delt og behandlet af dem hvis det er relevant og efter aftale med ReCraft samt i overensstemmelse med lovgivningen.

Bliver du abonnement hos ReCraft, eller køber andre ydelser fra ReCraft, indsamles dit navn, dine betalingsinformationer samt IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine oplysninger samt data blive videregivet til Clearhouse, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

ReCraft har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

ReCraft vil til enhver tid overholde dine rettigheder ved behandling af dine personoplysninger. Du vil således altid kunne anmode os om at få adgang til en kopi af dine personoplysninger samt få dine personoplysninger rettet, ændret eller slettet. Du kan kontakte os herom på hello@recraft.app.

Hvis du vælger at få dine personoplysninger ændret eller slettet, påvirker det ikke lovligheden af behandling af dine personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagekaldelsen.

Du har ret til at indgive klage til ReCraft eller en databeskyttelsesmyndighed hvis du ikke mener ReCraft har overholdt lovgivningen til behandling af dine personoplysninger. ReCraft håber dog du først vil kontakte ReCraft så vi kan prøve at løse sagen. Du kan læse mere om din rettigheder på Datatilsynets website: www.datatilsynet.dk

Andres websites og sociale medier

Via ReCraft kan der linkes til andre websites, sociale medier m.fl.. Følger du disse links, gør ReCraft dig opmærksom på, at du kommer hen til websites eller lignende, hvor ReCraft ikke har indflydelse. Disse sites er således ikke omfattet af ReCrafts privatlivspolitik.

 

Forbehold for ændringer i denne privatlivspolitik

ReCraft forbeholder sig retten til at ændre i privatlivspolitikken, den seneste udgave vil altid være tilgængelig på ReCrafts website.

Er der væsentlige eller vigtige ændringer i ReCrafts privatlivspolitik – informeres brugere der har en aktiv brugerprofil.