Nyt liv til dine garnrester

ReCraft Handelsbetingelser

Opdateret den 21. Maj 2021

Velkommen til ReCraft!

I dette dokument gennemgås handelsbetingelserne ved anvendelse, samt tilgang til indhold af funktionaliteter i ReCraft app samt website (www.ReCraft.app) (samlet omtalt som ”ReCraft”).

Disse handelsbetingelser gælder mellem:

ReCraft ApS, CVR-nr.: 41838256, Fort Allé 7, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (herefter “ReCraft”)

og

dig, som bruger af ReCraft

I tilknytning til disse handelsbetingelser er ReCraft Privatlivspolitik der gælder for indsamling og behandling af personoplysninger

Introduktion til ReCraft 

ReCraft er en online platform, til formidling af køb og salg af strikke relaterede materialer gennem annoncering. Yderligere vil ReCraft med tiden også give strikkere mulighed for at få overblik over lager i form af materialer, opskrifter mv. Når du besøger og anvender ReCraft, accepterer du vilkårene der fremgår af disse handelsbetingelser samt ReCraft ApS Privatlivspolitik. Det er dermed en  betingelse for brugen af ReCraft, at du accepterer de handelsbetingelser og den privatlivspolitik som er fremsat af ReCraft ApS.

Den tekniske platform, funktionalitet samt kontakt til formidling af et salg stiller ReCraft ApS til rådighed. Aftaler om køb og salg, som indgås mellem brugerne via ReCraft, vedrører ikke ReCraft ApS, og ReCraft ApS bliver således ikke part i selve aftalerne. Når du anvender ReCraft, accepterer du, at der ikke kan rejses krav mod ReCraft ApS i relation til de aftaler, som du indgår med andre brugere via ReCraft. Brugerne af ReCraft aftaler selv prisen for de varer, som sælger forpligter sig til at levere til køber.

Brugere af ReCraft samt rettigheder

ReCraft må anvendes af private til køb og salg af strikke relaterede materialer på et ikke-erhvervsmæssigt grundlag. Varer, enten nye eller brugte, der sælges med henblik på at give økonomisk vinding for den private sælger, anses for at have et erhvervsmæssigt sigte. 

ReCraft kan på nuværende tidspunkt ikke anvendes af virksomheder, men en løsning er på tegnebrættet således at de kan sælge deres udgåede sortiment på ReCraft.

Opretter du en brugerprofil på ReCraft, skal du oplyse nogle personoplysninger. Disse oplysninger vil blive behandlet som beskrevet i ReCraft Privatlivspolitik. Bemærk, at du er forpligtet til at sørge for, at disse oplysninger altid er korrekte og ajourførte.

Ved at oprette en privat brugerprofil på ReCraft indestår du for, at:

 • Du er fyldt 15 år ved din oprettelse
 • Du ikke vil anvende ReCraft til erhvervsmæssigt brug
 • Du vil overholde ReCraft handelsbetingelser
 • Du vil overholde lokale regler og love samt love for online adfærd
 • Dine indsendte brugeroplysninger er korrekte

Ved din accept af disse handelsbetingelser giver ReCraft dig, en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, genkaldelig og ikke-overdragelig licens til at bruge ReCraft i den til enhver tid tilgængelige version og i overensstemmelse med handelsbetingelserne. 

Din adgang og brug af ReCraft er personlig og ingen andre må benytte din bruger til at købe eller sælge varer via ReCraft.

Ved accept af disse handelsbetingelser kan du oprette annoncer og tilgå andet indhold (samlet benævnt ”Indhold”) og du accepterer yderligere, at du hverken vil forsøge eller foretage nogen af de følgende handlinger:

 • Overtræder love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven
 • Krænker vilkårene i ReCrafts handelsbetingelser
 • Er usand eller vildledende
 • Sælger forfalskede varer eller på anden måde krænker ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder
 • Kopierer, ændrer eller distribuerer andre personers indhold
 • Sammenstiller eller på anden måde indsamler oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, uden udtrykkeligt samtykke
 • Distribuerer eller inkluderer spam, kædebreve eller pyramidespil
 • Distribuerer virus eller andre teknologier, der kan skade ReCraft eller andre brugere af ReCraft
 • Forsøger at opnå uautoriseret adgang til, belaster urimeligt eller hæmmer driften og funktionerne i ReCraft
 • Benytter nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til ReCraft og indsamler indhold til noget formål uden vores udtrykkelige tilladelse
 • Omgår foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til ReCrafts ydelser

Oprettelse af annoncer

Ved oprettelse af en annonce, skal der oplyses forskellige parametre afhængig af hvilken type vare der sælges. Der skal dog altid være en pris og et billede. Yderligere kan der oplyses vægt, farve, producent og en beskrivelse af det der ønskes sælges. Den aktivitet eller kommunikation der vil være på annoncen og i forbindelse med en handel skal ske i overensstemmelse med dansk lovgivning samt ReCrafts handelsbetingelser.  

ReCraft kan indledningsvis anvendes til salg af strikke relaterede materialer. Senere vil andre kreative kategorier blive tilføjet. Oplysninger herom vil fremgå af vores hjemmeside samt sendt ud med nyhedsbrevet.

Opretter du en annonce, accepterer du, at:

 • Du sælger til den udbudte pris
 • Du besvarer henvendelser indenfor rimelig tid
 • Varen opfylder beskrivelsen i annoncen
 • Du har de rettigheder, der er nødvendige til den information der uploades samt varen der sælges
 • Du ikke sælger varen på et erhvervsmæssigt kommercielt grundlag

Den information, tekst og billeder, du uploader i dine annoncer, har ReCraft adgang til at anvende for at markedsføre annoncer på ReCraft. 

Som bruger af ReCraft må man ikke henvise til eller markedsføre andre tjenester eller ydelser (herunder tilsvarende online portaler, fysiske butikker, stande på loppemarkeder, markedspladser, lagersalg, mv.), der kan sammenlignes, eller er i konkurrence med ReCraft.

Handelsaftale

Hvis man som køber afgiver et bud på en vare, vil dette være bindende over for sælger i henhold til aftaleloven. Ligeledes vil sælgers accept af et bud fra en køber være gældende. Handelsaftaler der indgås via ReCraft betyder således, at man enten som køber eller sælger, er forpligtet til at efterleve de betingelser der er indgået i aftalen herunder gennemføre salget, modtage betaling og udlevere varen til den aftalte pris.

I en handelsaftale skal køber og sælger også blive enige om hvordan varen skal overleveres, afhentning eller forsendelse. Det er op til køber og sælger at aftale dette. 

Ved en handelsaftale, indestår man, som:

 • Køber for at, du vil betale den aftalte pris for varen samt afhente/modtage den på de aftalte betingelser.
 • Sælger for at, varen er i den oplyste stand, at overlevere varen på de aftalte betingelser samt at oplyse andre interesserede i en vare at den er solgt så hurtigt som muligt efter et salg.

Den gode tone

ReCraft ApS opfordrer alle medlemmer og brugere til at holde den gode tone ved anvendelse af ReCraft. 

ReCraft ApS kan, men er ikke forpligtet til at, holde øje med annoncer herunder beskrivelser, kommentarer og billeder, for at sikre at indholdet på ReCraft ikke forekommer ærekrænkende, injurierende, hadefuldt, voldeligt, obskønt, pornografisk, ulovligt eller på anden vis fornærmeligt. Hvis en bruger ikke holder den gode tone, forbeholder ReCraft ApS sig retten, uden yderligere varsel, til at slette annoncer samt indhold. 

Holder en bruger ikke den gode tone efter en advarsel, forbeholder ReCraft ApS sig også retten til at slette den pågældende bruger.  

ReCraft ApS opfordrer sine brugere til at anmelde krænkende annoncer samt indhold eller brugere, der fremstår som havende forfalskede profiler eller generel mistænksom adfærd.

Slettelse af brugerprofil

Du kan til enhver tid få din brugerprofil slettet hos ReCraft app. Dette gøres ved at skrev til hello@recraft.app så sletter vi din konto manuelt. 

Betaling

Det er gratis at anvende markedspladsen på ReCraft, og kræver kun at der oprettes en brugerprofil. For at holde markedspladsen gratis for brugerne af ReCraft, er der indført reklamer på markedspladsen. 

Ønsker du eller din virksomhed at reklamere på ReCraft, så kontant hello@Recraft.app så vi kan se på mulighederne herfor.

Fortrydelsesret

Ved en handel på ReCraft, hvad enten man køber en vare af en privat er der ikke nogen fortrydelsesret. Det er dog altid muligt for køber at rette henvendelse til sælger, da sælger kan indvillige i at tage varen retur, men det er ikke noget ReCraft kan tage del i.

Ejerskab af ReCraft

Ved anvendelse af ReCraft som bruger, har man ikke rettigheder til ejerskab eller lignende af ReCraft. Som bruger har man alene de rettigheder som fremgår af handelsbetingelserne.

Overdragelse af rettigheder

Ved accept af ReCraft ApS handelsbetingelser, accepterer du, at ReCraft ApS kan overdrage ReCraft ApS rettigheder, herunder din accept af behandling af dine personoplysninger samt din brugerkonto med dertilhørende indhold samt ReCraft ApS forpligtelser i henhold til handelsbetingelserne til en ny leverandør, eksempelvis i forbindelse med et salg af ReCraft ApS, fusion eller spaltning af ReCraft ApS med en anden virksomhed.

Ansvar og begrænsninger

Anvendelse af ReCraft er på eget ansvar. De ydelser som ReCraft ApS stiller til rådighed, fremgår som de forefindes, men forbedres også løbende. ReCraft ApS stiller ingen garantier til pålideligheden, kvaliteten, egnetheden eller tilgængeligheden af ReCraft.

ReCraft ApS kan på intet tidspunkt tage ansvaret for brugeres adfærd, opførsel, handlinger, information, beskrivelser, eller garantier i forbindelse med oprettelse af annoncer, handelsaftaler mm. ReCraft ApS kan således heller ikke drages til ansvar, eller tiltræde hvis sælger eller køber har brudt sine forpligtelser. Overholder en bruger ikke handelsbetingelserne, kan information om dette sendes til hello@recraft.app der forbeholder sig retten til at vurdere eventuelle handlinger derefter.

ReCraft ApS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, ansvar eller tab, der kunne komme i forbindelse med din anvendelse af ReCraft, hvadenten det er i forbindelse med en handelsaftale, en dialog mellem brugere eller din tiltro til samt brug af ReCraft.

Det er, til enhver tid, muligt for ReCraft ApS at ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af ReCraft, herunder adgangen til funktioner, indhold mv.. ReCraft ApS kan også begrænse visse funktioner og tjenester eller begrænse din adgang til dele af, eller hele, ReCraft, uden ansvar.

Endelig er ReCraft ApS ikke ansvarlig for at kontrollere ægtheden af brugere eller de varer, der sælges via ReCraft. Ved oprettelse af en profil accepterer du disse ansvar og begrænsninger, der fremgår af disse handelsbetingelser. Endvidere indvilliger i, at skadesløsholde og fritage ReCraft ApS for ethvert ansvar og/eller tab som følge af dit brud på, eller krænkelse af, disse handelsbetingelser.

Henvendelse ved klage

Har du en klage over ReCraft, håber vi du vil kontakte ReCraft ApS først på hello@recraft.app så vi kan tale om sagen og forhåbentlig finde en løsning. 

Hvis du stadig ønsker at indgive en klage, kan det gøres til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, kan det ske via hjemmesiden wwww.forbrug.dk/klagemuligheder/

Handelsbetingelserne hos ReCraft ApS er underlagt Dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, finder ikke anvendelse.

Nyhedsbrev

Har du på www.ReCraft.app markeret at du ønsker at modtage nyhedsbrevet, vil du på e-mail modtage relevant kommerciel kommunikation fra ReCraft ApS. 

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, kan du gøre det ved at følge linket i det modtagne nyhedsbrev. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger samt dine rettigheder i vores privatlivspolitik.

Ændring af betingelserne

ReCraft ApS forbeholder sig retten til at ændre i handelsbetingelserne med et rimeligt varsel via ReCraft ApS. Det er dit ansvar at genbesøge handelsbetingelserne for at se, om de er blevet opdateret eller ændret. Fortsætter du med at anvende ReCraft efter ikrafttrædelsen af ændrede handelsbetingelser accepterer du de opdaterede vilkår. Ønsker du ikke at acceptere disse ændringer, skal du opsige dit abonnement og slette din bruger.

Henvendelser til selskabet

Alle henvendelser vedrørende ReCraft ApS skal ske via de anviste adgange eller ved at sende en mail til hello@recraft.app.

ReCraft Privatlivspolitik 

Opdateret den 14. februar 2021

I henhold til kravene i databeskyttelsesforordningen (GDPR) gennemgås i dette dokument hvilke personoplysninger ReCraft indsamler om dig når du anvender ReCraft app samt website. 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for de personoplysninger der indsamles og behandles er: ReCraft ApS, CVR-nr.: 41838256, Fort Allé 7, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (herefter “ReCraft”). 

Har spørgsmål til ReCrafts privatlivspolitik eller til, hvordan dine dine personoplysninger behandles, kan du kontakte os på hello@recraft.app

Sikkerhed

ReCraft har fokus på, at reglerne for behandling af dine personoplysninger til enhver tid følger gældende persondatalovgivning. ReCraft laver løbende risikovurdering for at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab mv. 

I tilfælde af høj risiko sikkerhedsbrud vil du blive underrettet så hurtigt som det er muligt efter omstændighederne.

 

Oplysninger der indsamles

For at kunne bruge services hos ReCraft, app samt website, indsamles visse personoplysninger. ReCraft indhenter kun personoplysninger i de tilfælde, hvor det er relevant for din aktivitet hos ReCraft.

Ved indsamling og behandling af dine personoplysninger overholder ReCraft altid alle relevante lovbestemmelser. ReCraft vil kun opbevare dine personoplysninger, så længe ReCraft enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

ReCraft kan indsamle oplysninger som navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

ReCraft ApS indsamler og behandler dine personoplysninger, når du foretager dig følgende:

 • Opretter en brugerprofil
 • Tilmelder dig ReCrafts nyhedsbrev eller en konkurrence 
 • Besøger ReCrafts app og website
 • Oprettelse af annoncer, køb og salg
 • Er aktiv på ReCrafts sociale medier
 • Anmelding/Rating af ReCraft 
 • Sender ReCrafts spørgsmål, reklamationer eller feedback

 

Behandling af dine personoplysninger og formål

OPRETTELSE AF BRUGERPROFIL

Når du opretter dig som bruger på ReCraft anmodes du om at registrere dine kontaktoplysninger såsom navn, adresse, email og eventuelt også telefonnummer. 

Disse oplysninger er nødvendige for at kunne oprette dig som bruger men også for at du kan få adgang til at købe og sælge på markedspladsen samt de fordele der er tilgængelig ved at have en brugerprofil. Det er også muligt for dig at beskrive din profil på markedspladsen, den information vil også blive gemt. Det er ikke et krav at have en profilbeskrivelse for kunne oprette en brugerprofil.

ReCraft opbevarer dine personoplysninger, så længe du har en aktiv brugerprofil.

NYHEDSBREVE OG KONKURRENCER

Ved tilmelding af ReCrafts nyhedsbrev eller en af vores konkurrencer, indsamler ReCraft personoplysninger i form af dit navn og e-mail. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Framelder du dig nyhedsbrevet slettes dine personoplysninger, ligeledes vil dine personoplysninger blive slettet når en konkurrence er afsluttet. 

WEBSITE OG COOKIES

ReCraft anvender cookies når du bruger websiden via computer, tablet, telefon mv. med henblik på kunne yde dig en bedre service, tilpasse og forbedre ReCrafts website og produkter.

ReCraft anvender cookie relaterede personoplysninger i form af e-mail, IP-adresse samt information om hvilke annoncer der klikkes på, hvad der købes etc. for at lære hvad der er mest relevant for dig samt ReCrafts brugere generelt.

 

 

OPRETTELSE AF ANNONCER, KØB OG SALG

ReCraft indsamler personoplysninger når der oprettes annoncer, søges efter samt købes, og sælges, varer på ReCraft. Oplysninger der indsamles er blandt andet kommentarer, beskeder, transaktionsdetaljer, hvem man følger, geografisk placering, tidspunkt for handlingen samt hvor længe en bruger er ser på en annonce. Disse oplysninger er relevante for ReCraft for at kunne målrette annoncer, yde den bedst mulige kundeservice samt for at brugerne af ReCraft kan få den bedste oplevelse ved anvendelse af ReCraft app samt webside.

ReCraft indsamler også disse personoplysninger for at forebygge svindel, salg af kopivarer og anden ulovlig aktivitet.

ReCraft opbevarer disse personoplysninger så længe der formål med opbevaringen, eksempelvis så længe en annonce er aktiv eller så længe brugeren har en aktiv brugerprofil.

 

SOCIALE MEDIER 

ReCraft indsamler og behandler personoplysninger samt oplysninger, når du laver et opslag på en af ReCraft’s sociale platforme såsom Facebook og Instagram.

Når man laver opslag på sociale medier, kan andre tagge, bruge og/eller dele det indhold samt informationen om hvem du er. ReCraft ikke kan stå til ansvar for hvis andre brugere deler dit opslag på anden vis end du havde tiltænkt. 

Ved opslag på ReCrafts sociale platforme erklærer du dig således indforstået med, at ReCraft og andre har ret til at bruge og videregive de oplysninger, du deler.

 

ANMELDELSE/RATING AF RECRAFT

Hvis du vælger at anmelde/rate ReCraft, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til Trustpilot, App Store, Google Play m.fl.

SPØRGSMÅL, REKLAMATIONER OG FEEDBACK

Kontakter du ReCraft i forbindelse med spørgsmål, reklamationer eller feedback, opbevares din henvendelse herunder personoplysninger, i form af kontaktinformationer, til fremtidig forbedring af vores service.

Ved reklamationer over produkter købt af andre brugere skal du rette henvendelse til denne respektive bruger.

Andre modtagere af dine personoplysninger

ReCraft deler kun dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at ReCraft kan levere ydelser til dig eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler ReCraft som dataansvarlig.

Ved tilføjelse af en fragtløsning til ReCraft, vil oplysninger knyttet til leveringen såsom dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse blive udleveret til fragtfirmaet, med henblik på levering af dit køb.

ReCraft har websitet hostet hos Dandomain og betalingssystem gennem NETs. Personoplysninger vil kun blive delt og behandlet af dem hvis det er relevant og efter aftale med ReCraft samt i overensstemmelse med lovgivningen.

Bliver du abonnement hos ReCraft, eller køber andre ydelser fra ReCraft, indsamles dit navn, dine betalingsinformationer samt IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine oplysninger samt data blive videregivet til Clearhouse, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

ReCraft har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

ReCraft vil til enhver tid overholde dine rettigheder ved behandling af dine personoplysninger. Du vil således altid kunne anmode os om at få adgang til en kopi af dine personoplysninger samt få dine personoplysninger rettet, ændret eller slettet. Du kan kontakte os herom på hello@recraft.app.

Hvis du vælger at få dine personoplysninger ændret eller slettet, påvirker det ikke lovligheden af behandling af dine personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagekaldelsen.

Du har ret til at indgive klage til ReCraft eller en databeskyttelsesmyndighed hvis du ikke mener ReCraft har overholdt lovgivningen til behandling af dine personoplysninger. ReCraft håber dog du først vil kontakte ReCraft så vi kan prøve at løse sagen. Du kan læse mere om din rettigheder på Datatilsynets website: www.datatilsynet.dk

Andres websites og sociale medier

Via ReCraft kan der linkes til andre websites, sociale medier m.fl.. Følger du disse links, gør ReCraft dig opmærksom på, at du kommer hen til websites eller lignende, hvor ReCraft ikke har indflydelse. Disse sites er således ikke omfattet af ReCrafts privatlivspolitik.

 

Forbehold for ændringer i denne privatlivspolitik

ReCraft forbeholder sig retten til at ændre i privatlivspolitikken, den seneste udgave vil altid være tilgængelig på ReCrafts website.

Er der væsentlige eller vigtige ændringer i ReCrafts privatlivspolitik – informeres brugere der har en aktiv brugerprofil.